DELA

Flera nya bilar registrerades

Under 2010 registrerades på Åland totalt 492 nya person- och paketbilar vilket är drygt 100 fler än året före. Totalt importerades 1.318 fordon från riket och Sverige vilket är 70 färre än året före.
Under fjolårets sista månad, december, registrerades 39 stycken nya person- och paketbilar, 15 fler än samma månad året före och fyra fler än i november. Populäraste märke var Ford som registrerades i elva exemplar följd av Toyota på tio och Volkswagen på fem.
I december importerades 79 stycken nya fordon, en rejäl minskning från novembers 131 och fjolårets december på 104 stycken. (mt)