DELA

Flera körde för fort

Fyra fall av äventyrande av trafiksäkerheten har anmälts till polisen den 7-8 februari, alla handlar om personer som kört fortare än tillåten hastighet.
Fortast gick det i Saltvik Haraldsby där en person körde 107 kilometer i timmen på 70-sträcka, och fick 10 dagars körförbud.
Samma straff blev det för en person som körde 101 kilometer i timmen på 70-sträcka i Hammarland Näfsby.
På gamla Godbyvägen körde en person 74 kilometer i timmen på 50-sträcka.Och på Sviby-bron körde en person 71 kilometer i timmen, högsta tillåtna hastighet där är 50 kilometer i timmen. (ab)