DELA

Flera isrännor har brutits

Under måndagen bröts isrännor på östra sidan av Vårdö Bergö till Hummelviksfarleden vid Mellanklobb, från Åva söderut i Skiftetfarleden samt mellan Torsholma och Iniö till Alfågelns farled.
Det meddelar Bo Karlsson, sjötrafikchef på landskapsregeringens trafikavdelning.