DELA

Flera intresserade av Godby daghem

FINSTRÖM. Finströms kommun står i beråd att besluta vad som ska hända med Godby gamla daghems lokaler. Flera förslag har inkommit.
Bland annat föreslås ett företagarcentrum där småföretag kan hyra arbetsrum, ett hantverkarcentrum och ett mångkulturellt centrum. Vidare har församlingen visat intresse för att hyra in sig i vissa delar av fastigheten liksom Finströms folkdansare och musikorkestrar. Även äldreomsorgen kunde få användning av lokalerna.
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt senaste möte att bjuda in företagarföreningen i Finström för vidare diskussioner. Man ger också socialnämnden i uppdrag att inventera kvarvarande lösöre. (mt)