DELA

Flera äventyrade trafiken

Flera trafikbrott inträffade under tisdagskvällen, rapporterar polisen.
I Mariehamn är en personbilsförare misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha framfört en personbil längs västra utfarten i en hastighet av 71 kilometer i timmen på 50-sträcka. Det samma gäller för den bilförare som framförde sitt fordon längs nya Godbyvägen i Ämnäs i 119 kilometer i timmen på 90-sträcka. Förarna delgavs strafforder av polisen.
Böter fick även de förare som körde obesiktade bilar i Gölby, en förare som inte stannade vid Stop-plikten i korsningen Karrbölevägen – nya Godbyvägen och den förare i Finström vars personbil inte var i det skick som krävs.(ab)