DELA

Flera aktiealternativ för industrihusbolag

Landskapet skulle kunna sälja aktier i Norra Ålands industrihus till kommunerna i bolaget.
Det är ett av flera alternativ som Finströms kommunstyrelseordförande Roger Höglund funderat på.
Norra Ålands industrihus står på föredragningslistan vid dagens kommunstyrelsemöte. Landskapet äger drygt 80 procent av aktierna men en jämnare aktiefördelning mellan kommunerna och landskapet vore önskvärd, tycker Höglund.
– En idé vore att bolaget löser in en del av landskapets aktier, eventuellt så att kommunerna skulle ha en större andel av aktierna än landskapet. Då skulle landskapsregeringen kunna vara ett stöd i bakgrunden. Norra Ålands kommuner har ändå varit drivande i det här bolaget med god likviditet.
Efter kvällens kommunstyrelsemöte kan det finnas ett förslag på hur kommunerna ska gå vidare. Något datum för nästa styrelsemöte i Ålands industrihus är inte bestämt. (pd)