DELA

Fler uppgifter för ÅMHM

LAGTINGET. Social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) har i lagtinget presenterat två förslag till ökade arbetsuppgifter för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).
Eftersom rikets livsmedelslag ändrar från den 1 september och landskapet använder sig av en så kallad blankettlag som bygger på rikslagen behöver man göra vissa förändringar. För att ÅMHM fortsättningsvis ska få sköta köttbesiktningen på Åland behövs en ändring av lagen. Myndigheten har redan personalresurserna och ändringen innebär bara att vissa arbetsuppgifter flyttas över till ÅMHM.
Dessutom föreslog minister Sjögren ÅMHM blir behörig myndighet för smittsamma sjukdomar hos husdjur i de fall som en kommunal veterinär utpekas som behörig i rikslagen. Det är mer ändamålsenligt att behörigheten finns där eftersom ÅMHM till stor del har hand om djurskyddet och livsmedelsskyddet och den den praktiska veterinärvården finns där.
Det handlar för Ålands del mest om provtagning i förebyggande syfte.
Förslagen sändes till näringsutskottet respektive social- och miljöutskottet. (ns)