DELA

Fler ungdomar arbetslösa

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,9 procent i augusti, 0,9 procentenheter högre än i augusti ifjol. Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,1 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (3,1 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var även den 0,9 procentenheter högre än i augusti 2008.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,0 procent) var 1,9 procentenheter högre än i augusti ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,5 procentenheter högre än i augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 30 personer till 75 jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökar, i augusti var den 3,6 procent medan den i augusti ifjol var 2,6 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i augusti till 2,4 procent (1,5 procent i augusti ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,5 procent (1,6 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Geta med 4,6 procent och lägst i Hammarland med 1,5 procent.
Antalet lediga platser var i augusti 137 stycken, och det är 14 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare.
Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 748 st i slutet av augusti vilket är 155 personer fler än ett år tidigare.