DELA

Fler unga ryms på ledarkurs

Den 23-25 november genomför SKUNK, intresseorganisationen för skärgårdsunga, och De ungas akademi första delen av ledarskapsutbildningen ”Unga Ledare – utbildning på Åland”.
Utbildningen innehåller bland annat: undervisning i ämnen som gruppdynamik, upptäck din förmåga, kreativitet, teamwork, positiva självbilder, nätverk och rollspel.
Alla ungdomar på Åland mellan 15 och 19 år är välkomna att delta. Även du som går i de äldre klasserna på högstadiet har i mån av plats möjlighet att komma med. Utbildningen innehåller en blandning av lek, teoriavsnitt, grupparbeten, rollspel, diskussioner och övningar och ska ge kunskaper och färdigheter så att de kan leda grupper, fungera som kursledare och åta sig förtroendeuppdrag.
Utbildningen är kostnadsfri.
Kursledare är Frida Westerback.
För mer information: Mia Hanström info@skunk.ax tel 55 415 eller 0400 784 871. (ka-f)