DELA

Fler unga män utan jobb i fjol

Betydligt fler män än kvinnor under 25 år var arbetslösa i december i fjol. För de unga männens del var arbetslöshetstalet drygt 7 procent och för de unga kvinnorna strax under 4 procent.

Ser man till hela befolkningen sjönk arbetslösheten något i december i fjol jämfört med december 2017. Antalet arbetslösa var i genomsnitt 532 personer i fjol, 17 färre än året före.

Antalet lediga platser ökade med 35 i december i fjol jämfört med december 2017. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister. (ao)