DELA

Fler svenskar övernattade

I januari skedde 4.115 hotellövernattningar på Åland enligt statistik från Ålands-statistik- och utredningsbyrå (Åsub). Det är en ökning med en procent jämfört med januari förra året. Övernattningarna från Finland minskade med fyra procent medan övernattningarna från Sverige ökade med drygt tre procent. Övernattningarna av gäster från övriga länder ökade i januari med drygt 35 procent men ÅSUB påminner om att jämförelseantalet är litet.
Uppgifterna gäller alla 18 hotell men under januari har nio hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 12 procent.
Av de övernattande var drygt 52 procent från Finland och 41 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter.
60 procent av övernattningarna skedde som fritid och nästan 40 procent på grund av yrke. (ar)