DELA

Fler sov på hotell i mars

Totala antalet övernattningar på de åländska hotellen var 7.541 stycken i mars, vilket innebär en ökning om knappt 20 procent jämfört med samma månad ifjol. Det här visar statistik sammanställd av Åsub.
Övernattningarna ökade både gällande gäster från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med 19 procent och de svenska med knappt 47 procent jämfört med samma period i fjol.
Däremot minskade övernattningarna med gäster från övriga länder. Den minskningen var närmare 80 procent, men Åsub påminner om att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor då jämförelseantalet är litet. (ab)