DELA

Fler sittplatser i förnyad flygplikt

Landskapsregeringen beslöt i går att förnya trafikplikten mellan Åland och Stockholm. Ett beslut om flygplikt krävs för att enligt EU:s regelverk kunna bevilja subventionerad trafik, förklarar infrastrukturminister Mika Nordberg.

– Skillnaden från tidigare är att vi nu har ett minimikrav på 60 sittplatser, istället för 30. Vi tror att det kommer att finnas fler aktörer som spelar i den här klassen, säger han.

Inom ett par veckor kommer landskapsregeringen gå ut med en ny upphandling för trafiken på rutten. (fb)