DELA

Fler reste till Åland i augusti

Ålands statistik- och utredningsbyrås färska siffror visar på att inresandet ökade i augusti. Totalt handlade det om 244.800 personer, vilket är en ökning med närmare 16.000 personer, eller sju procent, jämfört med samma månad förra året.
De svenska kryssningsresenärerna ökade med drygt sju procent och övriga svenska inresande med 14 procent. Elva procent mer svenskar kom till Åland i augusti jämfört med fjolårets motsvarande period. Inresande från Finland minskade med närmare elva procent.
Resenärerna från övriga länder ökade sitt inresande med drygt sju procent. Av alla de som reste till Åland i augusti utgjorde svenskarna knappt 85 procent, finländarna drygt 15 procent och övriga 0,4 procent.
Årets första åtta månader har 1.600.200 personer rest till Åland, vilket är en ökning med 54.900 personer eller närmare fyra procent mot förra året. (mt)