DELA

Fler rapporter om Nigeriabrev

Nigeriabreven fortsätter att dyka upp i ålänningars brevlådor.
Liksom tidigare dyker breven upp i långsmala vita kuvert, med en svartvit påklistrad frankeringsetikett med ett stort A i mitten och under står det Royal Mail. Till vänster om det något som liknar ett grovt pixlat frimärke.
Adressen är utprintad på etikett och postadressen är ”MARIEHAMN, 22100, ÅLAND ISLANDS”. Det senaste brevet som en läsare lämnat in till Nya Åland är stämplat den 22 oktober. Var brevet är postat går dock inte att tyda.
Innehållet i Nigeriabreven följer alltid samma mönster. Det går ut på att lura mottagaren på kontaktuppgifter och senare pengar. I just detta brev, som är skrivet på engelska, utlovas mottagaren 20 procent i provision om man hjälper adressaten att föra ut pengar ur Zimbabwe. Men allting är alltså bara bluff. (ab)