DELA

Fler patienttransporter med helikopter

Antalet patienttransporter som sker med helikopter ökar och nu funderar styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) på hur man bäst ska lösa transporterna i framtiden.
Främst handlar det om att säkerställa att det finns tillräckligt med tillgänglig vårdpersonal som har kompetens att följa med på flygningarna. Ärendet kom upp på ÅHS’ styrelsemöte i fredags men bordlades.
– Det är en komplex och svår fråga, säger styrelseordförande Barbro Sundback (S).
Patientflygningar med helikopter delas in i primärtransporter det vill säga akutfall från till exempel skärgården och sekundärtransporter som handlar om transport till sjukhus utanför Åland. (ar)