DELA

Fler på hotellen hittills i år

I augusti var totala antalet övernattningar på hotellen 36 017, vilket innebär en minskning om knappt en halv procent jämfört med augusti 2016, visar Ålands statistik- och utredningsbyrås färska statistik.

Men om man ser till årets åtta första månader har övernattningarna ökat med drygt två procent jämfört med samma period 2016. Totalt noteras drygt 171 500 övernattningar.

Övernattningarna i augusti minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt två procent och de svenska med nästan fem procent. Övriga länders gästnätter ökade med nästan 36 procent i augusti. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för augusti 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 65 procent. I juli var den siffran 90 procent.

Av övernattningarna i augusti skedde knappt 89 procent på grund av fritid och drygt elva procent på grund av yrke. I juli var de siffrorna 96 respektive fyra procent.

Under årets åtta första månader har de finländska övernattningarna har ökat med drygt fyra procent medan de svenska övernattningarna har ökat med en halv procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden ökat med drygt två procent.

Allt detta enligt Åsubs rapport. (ms)