DELA

Fler p-platser för evenemang

Mariehamns stads fritidsförvaltnings anhållan till landskapsregeringen om samutnyttjande av parkeringsplatser vid Ålands lyceum och Ålands yrkesskola fick ett positivt svar.
Det innebär att i samband med större evenemang i Idrottsparken och på WHA-arenan kan fritidsförvaltningen utnyttja 85 parkeringsplatser vid Ålands lyceum och 106 parkeringsplatser vid Ålands yrkesskola. Platserna kan användas dagtid efter klockan 17 samt även annan tid under skolornas sommarlov.
Beslutet togs av kansliminister Roger Eriksson (Lib) vid enskild föredragning. (ns)