DELA

Fler övernattade på Ålands hotell

Ålands statistik- och utredningsbyrå noterar en ökning med drygt tre procent i antalet övernattningar på hotellen jämfört med september förra året. Totalt övernattade 15.646 personer.
– De finländska övernattningarna minskade med knappt en halv procent medan de svenska ökade med tre procent jämfört med samma period i fjol, skriver Åsub i sin rapport.
Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i också i september, den ökningen var 26 procent. (mt)