DELA

Fler övernattade på Åland ifjol

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna ökade under år 2006 med drygt fyra procent jämfört med 2005. Båtnätterna i gästhamnarna ökade med fem procent, enligt siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
De inresande till Åland minskade med cirka en halv procent totalt sett, beroende på att kryssningsresenärerna minskade med knappt sex procent. De övriga inresande ökade med drygt fyra procent under 2006.
I fjol anlände nästan 235.100 gäster till de inkvarteringsanläggningar som rapporten omfattar, och deras totala övernattningar var drygt 493.600 stycken. Ökningen har skett inom alla anläggningstyper, utom campingplatserna som minskade med knappt en procent.
Största ökningen hade gästhemmen, där ökningen var närmare elva procent. Hotellen ökade med drygt sex procent och stugbyarna med närmare fyra procent.
År 2005 minskade övernattningarna på alla anläggningstyper utom stugbyarna som visade en ökning om drygt två procent, skriver Åsub. (uw)