DELA

Fler övernattade i gästhamnarna

Det har varit fler övernattande i de åländska gästhamnarna i år jämfört med ifjol. Det visar siffrorna från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Antalet båtnätter ökade med närmare tre procent, ökningen var något större för hamnarna på fasta Åland.
– Totala antalet båtnätter uppgick till drygt 29.700 varav drygt 8 900 eller 30 procent noterades i skärgårdshamnarna och lite mer än 20.800 eller 70 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för nästan 64 procent av båtnätterna, svenskar för 30 procent, tyskar för närmare fyra procent, norska och danska besökare för cirka 0,5 procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades, skriver Åsub.
I juli utnyttjades i genomsnitt knappt 53 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser.
Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2009 till 3,2 personer, vilket är samma som 2008. Antalet övernattningar i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan 95.000 år 2009, enligt Åsub.