DELA

Fler och fler studerar efter grundskolan

Det råder en viss manlig majoritet bland de studerande över grundskolenivån på Åland, 856 är män och 810 kvinnor. Antalet studerande från såväl Åland som Finland och Sverige har ökat jämfört med hösten 2006.
Från Åland kommer 1.391 personer eller 83 procent av de studerande, medan 174 kommer från Finland, 94 från Sverige och 7 personer från andra länder.
Detta visar siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Totalt studerar 1.666 personer i de åländska läroinrättningarna efter grundskolan.
Av dessa går 1.242 på gymnasialstadiet, 376 i Högskolan på Åland och 48 personer i övrig utbildning (Ålands folkhögskola).
En ökning har ägt rum både på gymnasialstadiet och i Högskolan, medan antalet studerande i övrig utbildning har minskat något. (ka-f)