DELA

Fler nattgäster på Åland i fjol

211.800. Så många personer beslöt sig under 2011 för att ta in på något av de åländska gästhemmen, hotellen, stugbyarna och campinganläggningarna, enligt färsk statistik från Åsub. Den största ökningen gick till gästhemmen och pensionaten, vars gäster ökade med 12 procent.
Var majoriteten av besökarna kommer ifrån har inte ändrats jämfört med året innan. Svenskarna stod för hälften av antalet inkvarteringar, finländare (inklusive ålänningar) för en tredjedel och tyskar för tre procent, följt av estländare och ryssar. Medan svenskar och finländare gärna söker sig till hotell övernattar tyskarna helst på campinganläggningar.
Totala antalet övernattningar var 458.800 – en ökning med sju procent jämfört med 2010. (cl)