DELA

Fler mikrobskadade väggar i Getadagis

Det finns fler mikrobskadade väggar än man först trodde i daghemmet Kotten i Geta. Detta uppdagades vid en genomgång i samband med renoveringen av daghemmet i somras.

Eftersom det inte fanns någon tid att sammankalla byggnadstekniska nämnden bestämde kommundirektören och kommunteknikern i juni att entreprenaden skulle utvidgas även till övriga väggar. Man beställde också en extern byggnadskonsult för att bedöma mikrobskadans orsak samt att mikrobprover från den svarta beläggningen på mineralullen ska tas.

Nu i efterhand har byggnadstekniska nämnden i Geta godkänt kommundirektörens och kommunteknikerns beslut. Anslaget till daghemmets reparation har stigit. Arbetet har redan utförts och förväntas hålla sig inom budget, står att läsa i sammanträdesprotokollet. (ikj)