DELA

Fler kvinnor blir studenter

405 personer utexaminerades under år 2017 från Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Högskolan på Åland. Det framgår av statistik som Åsub har sammanställt. Sammanställningen visar också att 75 procent av de som påbörjade en utbildning hade slutfört den inom tre år. För sju procent tog det längre än tre år.

Från Ålands lyceum utexaminerades 137 personer, drygt 60 procent kvinnor, under fjolåret. Medelåldern för de som tog studenten var 19,2 år.

Från Ålands yrkesgymnasium utexaminerades 210 personer. Drygt hälften, 52 procent, var män. Medelåldern för de utexaminerade var 23,2 år.

Vid Högskolan på Åland var antalet 60 personer, två tredjedelar var ålänningar och 55 procent var män. Av Högskolans elever var nästan en tredjedel äldre än 30 år. (jo)