DELA

Fler hotellgäster i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 917, vilket innebär en ökning om knappt 13 procent jämfört med mars 2014. Det visar färsk statistik från Åsub.

Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan 19 procent och de svenska med knappt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i mars, den ökningen var drygt 112 procent.

– Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub.

Siffrorna för mars 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda.