DELA

Fler har anmält skador efter åskan

Hittills har 14 försäkringstagare hört av sig till Ålands ömsesidigas försäkringsbolag till följd av stormen i Föglö och fler anmälningar finns att vänta.
Enligt Fia Häggblom, skadereglerare på Ömsen, rör det sig framför allt om elrelaterade skador men även en del skador på fastighet finns anmälda. Från försäkringsbolagets sida upplever man inte att skadorna efter åskovädret som drog över Föglö skulle vara onormalt stora.
Häggblom menar att man tidigare år sett åskoväder som resulterat i långt fler skadeanmälningar men påpekar också att vissa åskrelaterade skador inte upptäcks direkt. Exempelvis kan elektrisk apparatur sluta fungera först en vecka efter ett åskoväder och vissa stugägare kanske inte har hunnit besöka sina fastigheter än så fler anmälningar kan komma in så småningom.
I slutet av veckan kommer en skadereglerare besöka Föglö för att bedöma skadornas omfattning. (jj)