DELA

Fler gäster på hotellen

Tre procent fler övernattningar på åländska hotell blev det hela året 2017 jämfört med 2016. Det totala antalet övernattningar 2017 var drygt 212 800 och siffrorna baseras på uppgifter för 15 hotell. Det rapporterar Åsub.

Hotellen i Mariehamn stod för flest övernattningar, drygt 76 procent, och hotellen på landsbygden och i skärgården stod för resterande 24 procent. (ck)