DELA

Fler gäster men färre övernattningar

Totalt 17 909 personer övernattade på hotell på Åland under juni i år, enligt ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Det är en ökning med 375 personer jämfört med juni 2017. Däremot minskade antalet gästnätter på hotell i juni med nästan två procent, jämfört med juni förra året – 32 033 i år mot 32 615 i fjol.

Drygt 91 procent av övernattningarna var för ändamålet fritid och knappt 9 procent av övernattningarna var i samband med tjänsteresor.

Flest gäster, 9 766 personer, var från riket och näst mest, 5 877 personer, från Sverige. Tredje flest gäster, 440, kom från Estland.

Dessutom kan noteras att 89 personer som uppgett Åland som hemort övernattat minst en natt på ett åländskt hotell. (ij)