DELA

Fler företagare i förening

Ålands företagareförenings medlemmar blir fler och uppgick vid årsskiftet till 216 stycken, varav 200 företag.
– Föreningen är småföretagens intresseorganisation och omkring två tredjedelar av medlemsföretagen sysselsätter 1-3 personer, skriver ombudsman Jonny Mattsson i ett pressmeddelande efter årsmötet i onsdags.
Vid mötet beslöts att banta styrelsen från nio till sex personer.
Ordförande Dick Jansson och vice ordförande Krister Lindberg omvaldes, medan Tiina Holmberg, Johan Porko och Tom Österlund har ett år kvar på sin mandatperiod. Maria Karlström blev ny i styrelsen. Tre styrelsemedlemmar avgick på egen begäran och Christer Kullman trappade ned till suppleant.
Efter mötet presenterade Ben Henriksson från Redo Ekonomilösningar ett nytt åländskt webbaserat faktureringsprogram för småföretagare.