DELA

Fler flygturer till Åbo

Från och med, nästa måndag, 22 oktober, utökar Turku Air sina flygturer mellan Åbo och Mariehamn.
Flyg startar då från Mariehamn kl 8.45 och 16.30. Från Åbo kan man flyga till Mariehamn 8.00 och 15.45.
Rutten flygs måndag till och med torsdag. Turku Air beslöt återuppta flygningarna som en följd av stigande efterfrågan. (as)