DELA

Fler bostäder byggdes på Åland

Totalt färdigställdes 229 nya bostäder på Åland förra året, det är en ökning med tolv procent från året innan. Det här visar färska siffror från Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub.
Lägenhetsytan ökade bara med tre procent eftersom många av de bostäder som byggdes var små. Drygt 40 procent var ettor eller tvåor, knappt 30 procent treor och fyror samt drygt 25 procent femmor eller större.
I Mariehamn byggdes fyra nya flervåningshus vilket dominerade produktionen i staden och gav en ökning från 2008. På landsbygden och i skärgården avtog bostadsbyggandet något, enligt Åsub. I skärgården var majoriteten av de nya bostäderna radhuslägenheter, medan småhusen övervägde på landsbygden.
Under de senaste 30 åren har det byggts nästan 5.500 bostäder på Åland. Förra året var antalet nya bostäder det näst högsta på 18 år. (mt)