DELA

Fler arbetslösa under 2012

Enligt färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) ökade den öppna arbetslösheten i december till 3,6 procent, en ökning med ca 0,7 procentenheter jämfört med december ifjol då den var 2,9 procent.
Den totala arbetslöshetsgraden (med 53personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,6 procent, 0,1 procentenheter lägre än i december ifjol.
Sammantaget blev 2012 ett år med högre arbetslöshet och lägre antal lediga platser. Den öppna arbetslösheten var under år 2012 i genomsnitt 3,1 procent, vilket är 0,3 procentenheter högre än år 2011. Både kvinnornas och männens arbetslöshetsgrad ökade med 0,3 procentenheter.
Antalet öppet arbetslösa var under 2012 i genomsnitt ca 442 personer, 44 personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa män var ca 233 (3,3 procent), 20 personer fler än under 2011. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till ca 210 (2,9 procent), 24 personer fler än under 2011.
Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2012 minskade med 10 st till 206 st från året innan. (nf)