DELA

Fler arbetslösa och färre jobb

Arbetslösheten har ökat något jämfört med i fjol, från 2,8 procent till 3,1. Enligt statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå var antalet långtidsarbetslösa i augusti 96 personer eller 20 fler än året innan. Däremot var arbetslösheten något lägre i år bland unga och bland 55-år fyllda.
Arbetslöshetsgraden är högst i Brändö medan det varken på Kökar eller på Sottunga finns några arbetslösa alls.
I augusti fanns 127 lediga platser vilket är 39 platser mindre än år 201.
– Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 850 st i slutet av augusti vilket är 37 personer fler än ett år tidigare, skriver Åsub i ett pressmeddelande.