DELA

Fler arbetslösa i alla åldrar

Arbetslöshetsstatistiken för januari 2010 har sammanställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. Den visar att den öppna arbetslöshetsgraden nu är 3,4 procent, vilket är en procentenhet högre än januari förra året.
Räknat med de 39 personer i sysselsättningsåtgärder är den totala graden 3,7 procent. De åländska männens grad, 4,1 procent, var 0,7 procentenheter högre än kvinnornas, 3,4 procent.
För ungdomar under 25 år är graden nu uppe i 10,4 procent vilket är hela 4,9 procentenheter högre än samma månad i fjol. För dem över 55 år är siffran 2,9 procent vilket är en ökning med 0,7 procentenheter.
– Antalet långtidsarbetslösa ökade med 47 personer till 98 jämfört med januari ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften, skriver Åsub i sin rapport.
Tittar man regionvis har Mariehamn i år 4,1 procent arbetslösa jämfört med fjolårets 2,9 procent. Även på landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i januari från 2,3 procent till 3,0 procent medan den i skärgården ökade från 1,5 procent till 2,8 procent.
Samtidigt visar statistiken att antalet lediga platser på arbetsmarknaden minskar. I januari fanns 223 stycken vilket är 95 platser färre än samma månad förra året.
– Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 121 stycken.
De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 46,7 procent i januari i år, vilket var hela 47,2 procentenheter lägre än i januari i fjol. (mt)