DELA

Fler än 50 i kyrkan vid månadsskiftet

Den första juni får fler än 50 personer delta i gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Detta under förutsättning att man följer myndigheternas anvisningar. Det kriver biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i sina preciserade anvisningar kring förrättningar och gudstjänster, uppger Kyrklig tidningstjänst.

Det maximala antalet deltagare är 500 personer men det ska alltid stå i förhållande till lokalen och det ska vara möjligt att hålla ett skyddsavstånd på 1–2 meter mellan deltagarna.

De dopfester, bröllopsfester och minnesstunder som ordnas i ett hem eller privata lokaler efter en kyrklig förrättning räknas som privata tillställningar. Dit räknas också dop, vigslar och begravningar. Då gäller statsrådets riktlinje om att högst 50 personer får delta.

Stiften själva ger utförligare anvisningar om bland annat nattvardsfirandet. (ikj)