DELA

Fler ägare i Andelsbanken

7 437. Så många ägare har Andelsbanken Åland. Det är en ökning med 430 stycken från samma period ifjol.
– Vi ser att vår bolagsform och lokala prägel lockar, säger Vd Johnny Nordqvist i ett pressutskick om inflödet av nya ägare.

Inledningen av året för Alandia Ålands del rapporteras ha präglats av god aktivitet och stigande affärsvolymer. Inlåningen har stigit med drygt 17 procent och finansieringsvolymen med 6,9.

Rörelseresultatet för det första halvåret uppgår till 2,9 miljoner, vilket är samma nivå som förra året. Utvecklingen påverkar bankens räntenetto, som förbättrats med 8,8 procent.

Nettoprovisionsintäkterna har dock minskat, med minus 5,4 procent.

– Orsaken till minskningen återfinns i ändrad bokföringspraxis som påverkar provisionsintäkterna kopplade till vår utlåning.