DELA

Fleege är chef i sommar

Under tiden 12 juli till 6 augusti är ekonomichef Bo Fleege ställföreträdande avdelningschef vid landskapets trafikavdelnings allmänna byrå. (ns)