DELA

Flaggning för barnens rätt

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning fredag 20 november i hela landet för att hedra FN:s konvention om barnets rättigheter.
Instansen har uppmanat statens ämbetsverk och inrättningar att flagga denna dag. (mt)