DELA

Fjorton ärenden hos DO i fjol

Etnicitet var den vanligaste diskrimineringsgrunden bland de ärenden som diskrimineringsombudsmannen behandlade i fjol.
Det visar sammanställningen som diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou gjort för 2011.
Totalt initierades och avslutades fjorton ärenden.
Fem av dem hade med etnisk härkomst att göra, två var åldersrelaterade, tre gällde funktionshinder och fyra ärenden handlade om könsdiskriminering. Sex ärenden gällde män och åtta gällde kvinnor.
Alla målsättningar inför 2011 förverkligades, skriver DO.
Dit hörde bland annat en genomgång av kommunernas jämställdhets- och likabehandlingsplaner. En uppföljning ska göras tillsammans med diskrimineringsnämnden i år.
Tjänsten som diskrimineringsman inrättades 2006. Det är en oberoende myndighet med landskapet som huvudman. Tjänsten är 60 procent av heltid. (pd)