DELA

Fjäderfähållare fick föreläggande

Fyll i anmälan om att hålla fjäderfä utomhus, och täck fåglarnas inhägnad omgående: det är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreläggande till en ägare av fjäderfä.

Myndigheten inspekterade anläggningen den 29 april och noterade att maskvidden i nätet som omgav fåglarnas rastgård var för stor. Nätmaskorna får vara högst 2,5 cm, för att förebygga spridande av aviär influensa mellan vilda och tama fåglar. Ägaren har tid på sig till årsskiftet att åtgärda maskvidden.

Ägaren hade heller inte anmält om att hålla fjäderfä i utehägn. Fjäderfähållare som håller fåglarna ute under tiden 8 februari–31 maj ska underrätta kommunalveterinären på förhand om detta. Myndighetens inspektion föranleddes av en anmälan om misstanke om överträdelse av jord- och skogsbruksministeriets förordning om aviär influensa. (ss)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp