DELA

Fjäderfä inne också i vår

Fjäderfäbesättningar ska också i år hållas inne under den tid som flyttfåglarna rör på sig. ÅHS ledande veterinär Rauli Lehtinen, ställföreträdande landskapsveterinär när det gäller sjukdomar, väntade i går på besked från livsmedelsverket Evira om tidpunkten när hönsen och kalkonerna ska hållas inne. Tidpunkten väntas bli tidigarelagd med ett par veckor jämfört med i fjol.
Hur orolig ska man vara?
– Knappast finns det skäl att vara oroligare än i fjol, säger Rauli Lehtinen.
I Storbritannien har kalkoner masslaktats på en farm efter att man nyligen konstaterade virus av den farliga sortens fågelinfluensa H5N1 som befaras kunna mutera och smitta människor. (ao)