DELA

Fiskötomter får inte säljas

Det blir bakslag för försäljning av tomter i Brändö Fiskö. Kansliminister Gun-Mari Lindholm säger nej.
Projektet som Tom Grahn håller i går ut på att sälja strandtomter för fast bosättning. Enligt honom ska arrangemanget vara helt i linje lagstiftningen vad gäller hembygdsrättens bestämmelser och skyddet av stränder. Detta anser alltså inte kansliministern.
Motiveringen är att området inte är planerat för bosättning.
Den första tomten på 4.000 kvadratmeter har sålts till en privatperson i Sverige som skrivit sig på Brändö och har för avsikt att bosätta sig där.
Tom Grahn vill i dagsläget inte kommentera beslutet. (ka-f)