DELA

Fiskodlingar inte miljöbovar

– I takt med att foderkvaliteten, utfodringstekniken och fiskodlarnas kunskaper har blivit bättre samtidigt som myndigheternas tillståndskrav har skärpts har fiskodlingens miljöbelastning mer än halverats de senaste 20 åren, skriver Åbo Underrättelser.
– För Skärgårdshavets del utgör fiskodlingarnas fosforutsläpp cirka tre procent av den totala belastningen, för kvävets del är fiskodlingarnas andel ungefär två procent.
Det förbättrade resultatet kommer enligt ÅU inte att leda till tillstånd för fler och större odlingar.
– Skärgårdshavet tål inte mera belastning och därför är fiskodlingskvoten för området full. Utsläppen från fiskodlingarna har liten betydelse jämfört med till exempel utsläppen från jordbruket och det är klart att fiskodlarna tycker det är orättvist. Men alla näringar måste dra ner på sin andel av belastningen för att återställa Skärgårdshavet i gott ekologiskt skick igen, säger överinspektör Mirva Wideskog vid Egentliga Finlands Närings-, trafik-, och miljöcentral till ÅU. (tt-s)