DELA

Fiskodlingar får inte vatten

Varken Storfjärdens fisk ab i Eckerö eller Brändö lax ab i Brändö får arrendera allmänt vatten för fiskodlingar. Regeringen säger nej med motiveringen att de principer för nyttjande av allmänt vatten som man tänker utarbeta ännu inte är klara.

Storfjärdens fisk vill anlägga en fiskodling söder om Signilskärsfjärden och Brändö lax två, en norr och en nordost om Brändö. (tt-s)