DELA

Fisketema i gatunamn

MARIEHAMN. Stadsplanenämnden har bett kulturnämnde i staden yttra sig om förlaget till namn på tre nya gator i Östernäs. Stadsarkitektkontoret föreslog Flötesgränd, Vakargränd och Telngränd. Kulturnämnden har inga alternativa förslag att komma med men påpekar i sitt yttrande att namnet Telngränd kan vara något svåruttalat.
Dessutom har nämnden ombetts att ge förslag på namn för grönområdet i nodöstra delen av Ytternäs. Kulturnämnden kommer med tre förslag: Ryssjan, Mjärden eller Sumpen. (jk)