DELA

Fiskefyrarna ska bevaras

Ålands Fiskare och Ålands Sjöräddning har lämnat in ett initiativ som syftar till att bevara fiskefyrarna i den åländska skärgården och dokumentera deras kulturhistoriska betydelse för lokalbefolkningen och det kustnära fisket.

– Fiskefyrarna fyller en viktig funktion för sjösäkerheten i skärgården och är till fördel om de bevaras. Dessutom har fiskefyrarna historiskt fyllt en viktig funktion för skärgårdsbefolkningen genom att höja sjösäkerheten för kustnära fiske, skriver landskapet.

Landskapsregeringen beslöt att delta i ett gemensamt LEADER-projekt med de båda föreningarna och där ansvara för att fastighetsägarna kontaktas, samt delta i planering av projektet och övervaka projektet som farledshållare. Landskapsregeringens del kommer att utföras som en del av övervakningen av drift och underhåll av de grunda farlederna och kommer inte att belasta projektets budget. (hh)