DELA

Fiskebåt fick lotsanmärkning

Nyhetskanalen Yle berättar att fiskebåten Silva i Kaskö på grund av isläget tidigare i vintras tvingades angöra Åland. Efteråt kontaktades ägarna av myndigheter som meddelade att fiskebåtar med 4,5 meter djupgående enligt finländsk lag ska ha lots ombord när man anlöper eller lämnar hamnen.
Enligt Yle förstår inte fiskeriföretagare Ralf Hellström i Kaskö systemet. Enligt honom har båten Silva anlöpt och lagt ut i fiskehamnen i Kaskö 260 gånger per år de senaste tjugo åren. Alltid utan lots, alltid utan problem.
Till Yle säger Hellström att det ”inte är helt ovanligt att ålänningarna slår larm när fastlandsfiskare dyker upp”.
På fiskebåten Silva har man nyligen ansökt om dispens för två anställda för att slippa lotskravet.
– Visst är det intressant att man ändå kan köpa sig från kravet genom att betala drygt 300 euro för erhållande av dispens, säger Hellström till Yle.
När EU-parlamentarikern Carl Haglund besökte fiskehamnen i Kaskö nyligen framkom, enligt Yle, att något lotstvång för fiskebåtar inte existerar i rikssvenska hamnar. (mt)