DELA

Finströmsfullmäktige diskuterade budgeten

Kan anslaget för ett nytt daghem minskas? Finns det möjlighet att omdisponera fritidschefen? Kan vägtrumman i Bastö finansieras av landskapsregeringen?
Bland annat de här frågorna vill Finströmsfullmäktige att kommunstyrelsen utreder innan man tar beslut om kommunens budget för 2008.
Enligt budgetförslaget för 2008 uppgår kommunens kostnader nästa år till cirka 11 miljoner euro, det är en ökning med drygt 11 procent från årets budget. Kommunens underskott är 134,000 euro.
Budgetförslaget och ekonomiplanen för åren 2009-2010 har varit på remissdebatt i fullmäktige men återremitterades alltså till styrelsen tillsammans med en lång rad frågor.
Annat som fullmäktige vill ha svar på är bland annat hur kommunen kan få ner mängden läckvatten, om anslaget till medborgarinstitutet kan minskas och föreningsbidraget höjas och om Pålsböle skola behöver målas under året. (tt-s)