DELA

Finströmsdirektör fick förlängt vikariat

Kommunfullmäktige i Finström har beslutat förlänga kommundirektör Niklas Orianders vikariat fram till den 13 februari 2011. Finströms ordinarie kommundirektör Katarina Sundberg är föräldraledig.
Fullmäktige beslöt också att bevilja kommunens byggnadsinspektör tjänstledighet från maj och ett år framåt under förutsättning att man hittar en behörig vikarie till posten. (tt-s)